Verantwoord toerisme

Verantwoord toerisme

Les Palétuviers is sinds haar ontstaan steeds ontwikkeld met respect voor de principes die vandaag goed gekend en gedeeld worden door een groot aantal toeristen : het verantwoord en duurzaam toerisme.

Als werkelijke voorloper in het onderwerp, maken de waarden en kwesties aangebracht door deze nieuwe vormen van toerisme vandaag deel uit van het DNA van het hotel.

Bij Les Paletuviers zijn we er sinds dag één van overtuigd dat de ontwikkeling van het hotel zich niet kan voordoen zonder de gezamelijke ontwikkeling van de bevolking en het gastland, en zonder deel te nemen aan de kwesties van de XXste eeuw : strijden tegen de klimaatsveranderingen, de bescherming van de biodiversiteit en het broze milieu en de strijd tegen de schendingen van de mensenrechten.

In dezelfde geest betrachten we om de lokale bevolking toe te laten te genieten van de socio-economische voordelen van het toerisme, door onze activiteiten samen met hen te ontwikkelen, met het doel om hun levensomstandigheden te verbeteren. Onze visie op toerisme is simpel: als kern van een toeristisch verblijf plaatsen we de mens en de ontmoeting en het deelnemen aan een logica van ontwikkeling van het land. De betrekking van de lokale bevolking in de verschillende activiteiten van het hotel is dus in onze ogen sleutel, alsook het respect voor de culturen en de natuur.

Concreet bestaat er een permanente samenwerking met het dorp Toubacouta dat ons haar gastvrijheid verleent: 90% van het personeel van het hotel zijn afkomstig uit het dorp en haar omgeving, enkelen onder hen sedert bijna 20 jaar. Het bestaat eveneens uit een systematische samenwerking voor de excursies die wij organiseren in het dorp en haar omgeving en waarvoor wij beroep doen op de mensen van het dorp om onze gasten te begeleiden, en hun cultuur, hun leefomgeving en hun dagelijks te delen. Uiteindelijk streven wij ernaar om aan ons personeel en hun familie de beste sociale voordelen te bieden teneinde hun levensomstandigheden te verbeteren en we zijn actief om bij te dragen aan het welzijn van de dorpelingen door regelmatig ontwikkelingsprojecten te dragen. Het project dat we ondernemen voor 2016 is de bouw en oprichting van een ziekenhuis, en als onze inspanningen vruchten dragen zal deze één of meerdere artsen op post hebben die een permanente verzorging zullen aanbieden aan de dorpelingen van Toubacouta en omgeving.
Ondersteun het Project van Les Paletuviers voor 2016 : Bouw van een ziekenhuis in Toubacouta.

Author description

David Alvarez

About the author: